Om Billby

Varumärket Billby
Billby tillverkar och säljer produkter inom segmentet  ”Country lifestyle”. Både som gård och varumärke vill vi värna om en levande landsbygd där vårt motto är "För Ett Socialt Lantliv". Med stil och kvalitet som ledord strävar vi efter att förmedla en lantlig elegans i alla våra produkter.

 

Lantlivet för oss är centralt och vi vill kunna erbjuda alla som har ett socialt lantliv produkter som passar dem i samband med jakt, apport, ridning, inredning eller bara  friluftsliv i skog och mark. Vi tror att vi i en modern värld ofta lever ett för snabbt liv med stress som påföljd. Vill vill jobba för hållbarhet med välgjorda, vackra produkter som går i arv över generationer. Vi vill reducera stressen och bjuda in till en social tillvaro i en rofylld miljö.  
 

Våra knivar och väskor är handtillverkade med noggrannhet och hög kvalitet för att kunna tjäna sina blivande ägare under generationer.
 

Varumärket Billby kommer från namnet på den gård  som  vi i familjeföretaget äger och driver. Namnet kommer från Billby Gård som är en av Sveriges äldst dokumenterade gårdar med historier dokumenterade sedan 1200 talet. Gården har varit i familjens ägor i dryga 200 år sedan 1800 talet.   

Billby Gård AB
Billby Gård ligger vackert belägen blickande över Mälaren i söder och direkt angränsande till Sveriges äldsta, och kanske vackraste stad, Sigtuna i öster.  

 

Billby Gård bedriver idag i huvudsak  jord-och skogsbruk. På gården finns ett stall som drivs med hästverksamheten i Billby Ridcenter. Hästar har funnits på gården sedan 1939 och även om de inte utgör en huvudverksamhet bidrar de mycket till den rofyllda och varma miljö vill vill att så många som möjligt ska kunna ta del av. 

 

 Billby Gård består både av jordbruksmark men till största  delen skogsmark. Vi jobbar därför mycket med viltvård och vi är stolta över att ha jobbat fram en stark viltstam med en i huvudsak fin rådjurs- och älgstam. Vildsvin kommer sporadiskt men är ännu inte helt etablerade vilket är bra för jordbruket. Älgstammen är stark för att vara i Uppland och vi har sett grupper om så mycket som sju älgar i grupp flera år på raken.

 

Med en jord- och skogsbruksverksamhet så nära en  omfattande civilisation som Sigtuna stad lever vi i en nära social anslutning till människor som vill nyttja marken för rekreation. Tyvärr har det de senaste åren förekommit en allt ökad kriminell närvaro där stora mängder dumpning av abyggavfall men även vanliga hushållssopor förekommer på våra betesmarker och inne i skogarna. Det har gjort att vi stängt av skogsnedfarterna för all fordonstrafik. Alla är välkomna men till fots ut i våra vackra marker. 

Vi kommer inom en snar framtid  iordningställa en gårdsbutik dit du kan komma för att ta en kopp kaffe, njuta av en lugn lantmiljö, köpa våra produkter och träffa oss på gården. När butiken öppnar så får du som besöker butiken och Caféet besöka oss med bil och ställa den på vår gästparkering. Därifrån kan ni ta en promenad med hunden och nyttja vår hunddush för att spola av hunden innan hemfärd om den är lerig om tassarna. 
 

Butiken kommer att ligga i samhörighet med Ridcentret.

Billby Gårds historia
Billby Gård har en stor plats i  svensk historia. Billby Gård omnämns redan under Vikingatiden och i samband med grundandet av Sveriges första stad Sigtuna.
 

Det äldsta skriftliga belägg för namnet Billby finns  dokumenterat redan 1289.
Marken har sedan 1800-talet ägts av familjen von Essen och idag deras ättlingar. Gården är vackert placerad i Sveriges vagga dikt an Sigtuna stads  gränser med utsikt över Mälaren.

 

Billbys gårdscentrum är sannolikt byggt på platsen för den gamla Vikingagården. Inom Billby Gårds markareal  ligger även Habor Slätt. Detta är den ursprungliga platsen för den fornnordiska legenden om Habor och Signhild som sammanknyter  gårdarna Signhildsberg och Billby. Signhildsberg kallades 
 

Fornsigtuna fram till till 1600-talets ägare av gården Åke Rålamb döpte om platsen. Han valde namnet Signhildsbern  efter den fornnordiska sagan om prins Habor och  prinsessan Sighnild. En saga som sedan 1559 varit  förknippad med Fornsigtuna (Signhildsberg) och Habor på Billby. 
 

Sagan om Habor och Signhild blev under vikingatiden  en populär folkvisa som sjungits i århundraden i hela Norden. Under 1600-talet var den sannolikt den mest  populära folkvisan i Sverige och omnämndes redan  under 1500-talet. Det är en lång visa på hela 62 verser. Sveriges Romeo och Julia.