top of page

ALLEMANSRÄTTENS VÄNNER

Svenska Allemansrättens Vänner är en organisation som verkar för att utbilda om rättigheterna och skyldigheterna med den unika svenska allemansrätten. Vi vill främja samspelet mellan naturentusiaster och markägare för att värna om den svenska naturen och ha respekt för äganderätten samtidigt som allemansrätten skyddas.

Allemansrätten är inte en lag utan en unik rättighet i Sverige vilket gör att alla har tillgång till naturen även på privatägd mark. Men denna rätt är inte utan skyldigheter! Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn till både natur och markägare. Tänk på att du vistas i någons stora trädgård där bonden, skogsbrukaren lägger stora summor på att hålla naturen fin så att vi alla kan njuta av den.

Allemansrättens vänner vill utbilda alla i vårt samhälle om hur man beter sig i skog och mark. Speciellt vill vi hjälpa nyanlända svenskar att integrera sig i vår kultur med att hitta kärleken till naturen. Vi vill utbilda alla i hur man handskas med åkermark, skog och vatten. Tillsammans med respekt för naturen och äganderätten ska vi arbeta för att allemansrätten ger oss alla en möjlighet att få vistas i den underbara svenska naturen.

Eftersom vi är en gård nära bebyggelse har vi många som äskar att spendera tid i vår stora trädgård. De flesta av dem vet hur man respekterar naturen men tyvärr märker vi en kraftig ökning av nedskräpning de senaste tre åren. Dessutom pratar vi ofta med personer som plockat fridlysta blommor i stora mängder eller kör fordon i känsliga biotoper. Därför vill vi utbilda om hur vi tillsammans tar hand om naturen och lever i den med glädje och vänskap. 

nature-symbol-png-3-png-image-nature-sym
bottom of page